DUDKIEWICZ

Potencjalne podstawy etymologiczne nazwiska Dudkiewicz to: I. duda 1. dudarz, 2. lichy grajek, 3. niedołęga, 4. kiep, dureń, 5. ogon wilka, 6. basetla, 7.w połączeniu z mięknąć o spokornieniu, stchórzeniu (Słownik gwar polskich, t. I, s. 388); II. dudać ‘grać na dudach’, III. dudek, czyli: 1. rodzaj gry w karty, 2. rodzaj instrumentu muzycznego, 3. szczenię, 4. gatunek ptaka, 5. przenośnie ‘głupiec, kiep, cymbał’, 6. mąż zdradzany przez żonę, rogacz, 6. bonifrater, 7. konfederat; IV. Dudka, 1. mała duda, piszczałka, 2. tutka, 3. rodzaj jabłka, 4. narzędzie do poskramiania niesfornych koni, V. Dudkować: 1. żartu stroić, błaznować, 2. nadskakiwać, płaszczyć się, przypochlebiać się, 3. głupieć ze strachu, VI. dudzić ‘trudzić, turbować’, VII. Głupio wyglądać, nie móc słowa przemówić, zob. tzw. Słownik warszawski, t. I, s. 579-580.