EFFENBERG

Nazwisko Effenberg pochodzi od nazwy osobowej nawiązującej do miejsca zamieszkania, w Hesji Nadreńskiej mianem Effe określano drzewo, w okolicy którego zwyczajowo odbywały się sądy, to określenie wykorzystywano potem jako składnik nazw miejscowych – Effenberg czy Effenburg, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 212.