EJSMOND

Nazwisko Ejsmond pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, utworzonej od Eis(en) ‘żelazo’ + munt ‘obrona, ochrona’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 178.