ELIASZ

Nazwisko Eliasz pochodzi od tak samo brzmiącego imienia. Imię pochodzi z języka hebrajskiego, od określenia ‘Jahwe jest moim Bogiem’ i nosili je liczni święci, zob. zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego, Kraków 1995, s. 33.