FLIZAK

Nazwisko Flizak to forma pochodząca od rzeczownika fliza. Słowo pochodzi z języka niemieckiego (Fliese) i podległo polonizacji. Oznaczało: 1. płytę kamienną, taflę, 2. płaski kamień, na którym rozcierano farbę drukarską, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 754. Obecnie w Małopolsce określa się tak płytki, zwane gdzie indziej kafelkami