GĄSŁAWSKI

Nazwisko Gąsławski, podobnie jak jego wariant nazwisko Gosławski (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 258), to forma odmiejscowa, której podstawę mogła stanowić nazwa Gosławice (m.in. byłe powiaty: łowicki, gostyński, kutnowski, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II, s. 740-743 http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/740, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/741, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/742, http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/743 lub Gosław w byłym powiecie kluczborskim (zob. http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/740) , na tej stronie: https://nazwiska-polskie.pl/G%C4%85s%C5%82awski można znaleźć informacje o współczesnej lokacji rodzin noszących to nazwisko.