GINTOWT

Nazwisko Gintowt pochodzi od litewskiej nazwy złożonej Gìntautas,por. też Giñtautas (of. też Gintaut, Gintovt, Gintovtas) (gin- + -taut), zob. Justyna B. Walkowiak, Litewskie nazwiska Polaków. Słownik etymologiczno-frekwencyjny, Poznań 2019, s. 124.