GONDZ

Nazwisko Gondz można wywodzić od czasownika gądać/gąść ‘grać, brząkać, rzępolić’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 813. Przypuszczalnie było to przezwisko kogoś, kto lubił muzykować, albo nawet na tym zarabiał.