GRUCHOT

Nazwisko Gruchot można wywodzić od rzeczownika gruchot, czyli: 1. gruchotanie, 2. rzecz albo osoba stara, zużyta, wątła lub czasownika gruchotać, czyli: 1. wydawać łoskot, turkotać, tętnić, dudnić, 2. trzeszczeć, grzechotać, 3. druzgotać, łamać z trzaskiem, 4. łamać się z trzaskiem, rozbijać się, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I s. 919-920.