GULIŃSKI

Nazwę osobową Guliński odnotowano już w 1470 roku, za jej podstawę uznaje się nazwę miejscową Gulin (radomskie, gmina Zakrzew), zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 283, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. II s. 909, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/909 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 219) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – tzn. Guliński, herb Bończa, 1595  r., nob. Gulin, województwo sandomierskie, Lwów, województwo ruskie, Królestwo Polskie.