HENDZEL

Nazwisko Hendzel pochodzi od imienia pochodzenia germańskiego Anzelm, utworzonego od ans ‘bóg' i helm ‘hełm’, imię notowano od XIII wieku i przyjmowano je w różnych postaciach, m.in. Handzel i Hendzel, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 9.