HOROJDKO

Pochodzenie nazwiska można łączyć z czeskich i ukraińskim hora ‘góra’, por. odnotowaną na Kresach Wschodnich już w 1440 roku nazwę osobową Horo, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 311.