JEZIORKO

Nazwisko Jeziorko może pochodzić od tak samo brzmiącego rzeczownika. Nazwa osobowa mogła pierwotnie nawiązywać do okolic miejsca zamieszkania – kogoś mieszkającego koło jeziorka (‘małego jeziora’) metonimicznie można było określać jako Jeziorko. Inną koncepcją jest uznanie nazwiska za pochodzące od rzeczownika jezior ‘jęzor’, zob. tutaj: https://nazwiska.ijp.pan.pl/haslo/show/name/Jezior, wtedy nazwa mogłaby określać metaforycznie kogoś gadatliwego. Pierwsza hipoteza wydaje mi się jednak bardziej prawdopodobna. Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 1999, t. I, s. 351) podaje, że nazwę osobową Jeziorko odnotowano już w 1527 roku.