KARAŚ

Nazwę osobową Karaś odnotowano już w 1401 roku, pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał, 1. rybę z rodziny karpiowatych, 2. przyrząd do wyciągania ryb z naczynia, 3. potrawę postną z buraków kwaszonych, wyraz pochodzi od łacińskievbc carascius, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 377. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 258. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 284) odnotowuje szlacheckie rodziny o tym nazwisku – Karaś vel Przyłuski herbu Biała, Karaś herbu Dąbrowa, vel Pepłowski herbu Gozdawa, Karaś herbu Trąby, Karaś vel Karasz, herb własny.