KARBOWNICZEK

 

Podstawę nazwiska Karbowniczek stanowi rzeczownik karbownik, określający: 1. karbowego, czyli rachmistrza gospodarskiego, też dozorcę, ekonoma, podstarościego, 2. „rodzaj towarzyszów rzemieślniczych”, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. II, s. 262. Nazwę osobową Karbowniczek odnotowano już w 1693 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 377.