KLAMECKI

Nazwisko Klamecki ma trzy możliwe podstawy: 1. klama ‘kleszcze’, 2. imię Klemens, 3. gwarowe klamać ‘mlaskać’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 404.