KNACH

Nazwisko Knach ma kilka możliwych podstaw etymologicznych tzn.: 1. niemieckie Kien < Kunja, gockie kuni,  średnio-wysoko-niemieckie künne ‘ród, klan’, zob. S. Rospond, Słownik nazwisk śląskich, cz. 2: G-K s. 291; 2. rodzimą podstawę Kien-, pochodzącą  z prasłowiańskiego *kъnъ = kien, kna ‘pień’, zob. S. Rospond, Słownik nazwisk śląskich, cz. 2: G-K s. 296.