KOSTANECKI

Nazwisko Kostanecki można wywodzić od jednego ze zdrobnień imienia pochodzenia łacińskiego Konstanty, to zaś z łacińskiego constans ‘stały, sławny’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. I, s. 434.  albo od rzeczownika kość, czyli: 1. nazwa tworów stałych, twardych, stanowiących podstawę ustroju kręgowców, 2. przenośnie ciało, zwłoki, 3. przenośnie stare kości = człowiek stary, 4. ość rybia, 5. kostka do grania, 6. w liczbie mnogiej – palce, ręce, zob. tzw. Słownik warszawski. T. II s. 500-501. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 331) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Kostanecki herbu Wieruszowa, 1600 r., 1845 potw. Kosteniów, woj. przezmyślańskie, woj. ruskie.