KRYCZEK

Nazwisko Kryczek można wywodzić od tak samo brzmiącego rzeczownika kryczek, będącego zdrobnieniem od kryk ‘rączka zakrzywiona u laski lub kija w parasolu’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, s. 584. Mogło to być przezwisko kogoś, kto posługiwał się laską albo się garbił. Mniej prawdopodobne podstawy nazwiska to: 1. kryć, kryty, 2. gwarowe kryca ‘kute żelazo’, 3. imię Hryć (< Gregorius), 4. niemiecką nazwę osobową Kritz, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 471. Obecnie najwięcej nosicieli tego nazwiska mieszka (według bazy Pesel) w Dąbrowie Górniczej: http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/kryczek.html