KULISA

Nazwisko Kulisa ma kilka możliwych podstaw: I. kul: 1. snop słomy, 2. matnia, środek niewodu, 3. pęk czystej słomy, złożony z sześciu snopów, 4. rozklepana z masłem mąka, dodawana na zagęszczenie sosów, 5. jarmuż, 6. brukiew (Słownik gwar polskich, t. II, s. 516), II. kula: 1. laska albo kij sękaty, 2. kołki, które bartnik wbija do drzewa, 3. hak, 4. część pługa, 5. maczuga, szlaga, klepadło, 6. dół, jama, 7. żartobliwie głowa (Słownik gwar polskich, t. II, s. 516-517), III. kulać: 1. toczyć po ziemi coś okrągłego, np. piłkę, kółko, krąg, 2. toczyć się po czymś, 3. robić, formować bochenki, 4. wałkować, maglować bieliznę, 5. kraść ryby z niewodu, 6. kuleć (Słownik gwar polskich, t. II, s. 517, 519), IV. kulić = kurczyć (Słownik gwar polskich, t. II, s. 520).