KURCZYCH

Nazwisko Kurczych ma kilka możliwych podstaw: 1. czasownik kurczyć (się), 2. staropolski rzeczownik kurcz, który oznaczał rasę psa myśliwskiego, 3. niemiecką nazwę osobową Kurz, pochodzącą od przymiotnika kurz ‘krótki’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 494. Czasownik kurczyć, który wydaje się najbardziej prawdopodobną podstawą, miał kiedyś więcej znaczeń niż obecnie, tzn. ‘skracać, ściągać, kulić, zmniejszać’, ale też ‘ograniczać się, oszczędzać, skąpić’, ‘upokarzać się’, zob. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2010, s. 275.