LEJCZAK

Nazwisko Lejczak pochodzi od podstawy lej-, obecnej w czasowniku lejać ‘lać’ oraz rzeczownikach lej ‘przyrząd do nalewania płynów’ i leja ‘deszcz’,ale też ‘gaduła, papla’, por. też lejcić ‘lecieć’ i lejc ‘lejce, wodze’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 13, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 706. Przypuszczalnie nazwa była pierwotnie przezwiskiem nawiązującym do wykonywanej czynności.