LEKSTAN

Nazwisko Lekstan można wywodzić od imienia Aleksander. Pierwotnie znaczyło ono ‘obrońca, pomocnik mężów (tzn. ludzi) lub ‘odpierający mężów’ (zob. J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 34).