MARZĘDA

Potencjalne podstawy nazwiska Marzęda stanowią: I. imię Marcin, to z łacińskiego Martinus, od imienia boga wojny Marsa J. Bubak, Księga…, s. 214-215; II. imię Marek, które pierwotnie znaczyło ‘należący do Marsa, związany z Marsem’ (J. Grzenia, Nasze imiona, Warszawa 2002, s. 197), III. Imię Maria, pod tym linkiem: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_61_2_5/c/168-109.pdf jest bardzo dobry artykuł na temat imienia Maria, autorstwa śp. prof. Barbary Czopek-Kopciuch; IV. Rzeczownik mara, V. Czasownik marzyć, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 65-66, VI. rzeczownik marzana: 1. marzanna, 2. „mniej więcej to samo, co Marija”, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 891. Spośród wymienionych tropów, moim zdaniem, najbardziej prawdopodobne wydają się dwa, tzn. imię Maria i czasownik marzyć.