MICHALIK

Nazwę osobową Michalik odnotowano bardzo wcześnie – już w 1398 roku, pochodzi od imienia Michał, to zaś od hebrajskiego mīkhā’ēl ‘któż jest jak Bóg’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 89. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 447) odnotowuje szlacheckie rodziny o tym nazwisku: Michalik vel Lipka herbu Nałęcz, Michalik vel Czechowski herbu Oksza, Michalik vel Ciarnowski herbu Ślepowron.