MUKOID

Nazwisko Mukoid ma kilka możliwych podstaw: 1. muk ‘milczek’, 2. prasłowiańskie *mukati ‘milczeć’, 3. ukraińskie muka ‘mąka’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 124.