MULKITYN

Nazwisko Mulkityn można wywodzić od rzeczownika mulkta, czyli ‘kara pieniężna’, to od łacińskiego mulcta, zob. zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 1067. Być może pierwotnie było to przezwisko kogoś, kto takie kary przydzielał.