MUSIAŁ

Nazwisko Musiał pochodzi od czasownika musieć, czyli: 1. być zmuszonym, koniecznością zniewolonym, 2. być zmuszonym iść, udać się („Chłopak musiał z pismem do dworu”), 3. mieć obowiązek, powinność, 4. musi = należy, trzeba, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. II, s. 1074. To bardzo stara nazwa osobowa odnotowano ją już w 1548 roku, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 126.