OKLEJEWICZ

Prawdopodobnie podstawę nazwiska Oklejewicz stanowi nazwa osobowa Oklej. Ona z kolei pochodzi od czasownika okleić, czyli ‘oblepić’, ale też: ‘obmazać klejem’lub ‘przykleić dookoła’, zob. K.Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 175, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. III, s. 734. Współcześnie lokacja rodzin noszących to nazwisko przedstawia się następująco: https://nazwiska-polskie.pl/Oklejewicz