ORLIŃSKI

Nazwę osobową Orliński odnotowano bardzo wcześnie – już w 1400 roku, pochodzi od nazwy miejscowej Orlina (kaliskie, gmina Gizałki) lub Orla, kilka wsi, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 184. Niewykluczone też jest, że podstawę mogła stanowić inna nazwa miejscowa, pochodząca od rzeczownika orzeł, zob. np. tu: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/587. J. Siwik (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 523) odnotowuje szlachecką rodzinę noszącą to nazwisko – Orlińskich vel Szmeling herbu Cielątkowa, potw. Orlińce, powiat proskurowski, woj. bielskie oraz Klemensa Orlińskiego, który na podstawie stopnia oficerskiego otrzymał w 1837 roku szlachectwo.