ORTMANN

Nazwisko Ortmann pochodzi od tak samo brzmiącej nazwy osobowej. Taka nazwa mogła nawiązywać do miejsca zamieszkania (Ort = miejsce) w połączeniu z przyrostkiem –mann (to odpowiednik polskiego –ski). Inną możliwością jest pochodzenie nazwy od określenia zawodu. Mianem „ortman” określano urzędnika, arbitra, którego głos decydował przy remisowym wyniku głosowania, zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 491.