PŚCIUK

Pochodzenie nazwiska Pściuk można łączyć z czasownikiem pśkać, czyli: 1. wybuchać śmiechem, 2. kichać, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 421.