PERUTA

Nazwisko Peruta pochodzi od nazwy osobowej Per. Ta ma kilka możliwych podstaw: 1. perkać ‘wrzeć’, 2. perki ‘ziemniaki’, 3. imię Peregrinus, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 223. Warto też w poszukiwaniach genealogicznych uwzględnić ewentualne związki z rodziną Peruti vel Perutti, 1775 r., pow. wendeński, Inflanty, zob. Jan Siwik, Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 548.