PLEKAN

Formę Plekan wywodzi się od czasownika plekać, czyli ‘dawać ssać, karmić’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 249.