PRZYDATEK

Nazwisko Przydatek pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika. Oznaczał on ‘dodatek, dokładkę, przyczynek’, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. V, s. 280. Mogło to być także przezwisko kogoś przydatnego.