RĘDZIŃSKI

Nazwa osobowa Rędziński jest bardzo stara – odnotowano ją już w 1373 roku, wywodzi się ją od nazwy miejscowej Rędzina lub Rędziny, dość popularnej, zob. http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/636, wskazane nazwy miejscowe zaś pochodzą od rzeczownika rędzina ‘ruda ziemia’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. I, s. 351.