RAPACZ

Nazwisko Rapacz ma trzy możliwe podstawy: 1. rzeczownik rapa, który miał kilka znaczeń: a) noga kury, b) koń ciemnej maści, c) niezgrabiasz, niemrawa, d) kartofle z naroślami, e) tarty tytoń, f) mielizna; 2. imię Raphael, 3. niemiecką nazwę osobową Rap, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 339, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. V, s. 476.