SĘDKOWSKI

Nazwę osobową Sędkowski odnotowano już w 1447 roku, wywodzi się ją od nazwy miejscowej Sędków (Kresy Wschodnie) i/lub Sędki (płockie, gmina Dobrzelin, też w powiecie gostyńskim, łukowskim i łeckim),zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 412, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. X, s. 463, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/463 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 650) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Sędkowski, 1600 r., pow. łukowski, woj. lubelskie.