SAREŁO

Jak stwierdza Kazimierz Rymut (Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 522) w nazwiskach na Szar-, Sar-, czyli również Sareło, doszło do pomiedzania dwóch róznych podstaw, to znaczy: szary, czyli ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, pochodzącego od hebrajskiego Sarah ‘księżniczka, panująca’ i notowanego w Polsce od XIII wieku.