SLIZ

Nazwa pochodzi przypuszczalnie od podstawy śliz, wykorzystanej w śliz – określeniu ryby z rodziny piskorzowatych, dawniej tym mianem określano także śluz, por. też ślizać się ‘ślizgać się’, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 579, tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 732.