SULIMAJ

Nazwisko Sulimaj nie jest formą jednoznaczną etymologicznie – można je łączyć: 1. z niemiecką nazwą osobową Schulmann, pochodną od scholle/schulle ‘gruda ziemi, darnina’, 2. słowiańskim imieniem złożonym Sulimir, notowanym w Polsce od XI wieku, 3. imieniem Sulejman, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 506, 558. Pod względem językowym ta ostatnia forma wydaje się najbardziej prawdopodobna, co nie oznacza, że jedyna możliwa, bo „podejrzane” są też pozostałe wymienione dwie.