SZÓSTAK

Nazwisko Szóstak pochodzi od określenia szóstak, oznaczającego szóste dziecko w rodzinie, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 548.