SZOSTAK

Nazwisko ma następujące potencjalne podstawy etymologiczne: 1. szostak ‘dawna polska moneta równa sześciu groszom’, 2. nazwę miejscową Szostaki, 3. szost ‘drąg’, 4. liczebnik szósty, 5. szostać ‘szastać’. Nazwę osobową Szostak odnotowano na terenie Polski w 1408 roku (zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków, t. II, s. 548).