SZPOTKOWSKI

Nazwisko Szpotkowski ma dwie możliwe podstawy: 1. staropolskie szpot/spot ‘narośl kostna na nodze konia’, 2. niemiecką nazwę osobową Spott, pochodzącą od spot ‘drwina, figiel’, tak określano przezwiskowo kogoś, kto się z kogoś naigrawał, kpił, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 551, Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 247.