SZWAJNOCH

Nazwisko Szwajnoch pochodzi od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, utworzonej od rzeczownika swin ‘świnia’, zob. Z. Klimek, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego, Kraków 1997, s. 236, pierwotnie mogło to być przezwisko kogoś, kto hodował lub sprzedawał te zwierzęta.