SZYDA

Nazwisko Szyda można wywodzić od szyd, czyli ‘szyderstwo’, które oznaczało kiedyś: 1. szydzenie, pogardliwe naśmiewanie się, ale też oszustwo, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. VI, s. 698. Przezwiskowym mianem Szyda można było więc określić szydercę, kpiarza albo oszusta.