SZYMANIAK

Nazwisko Szymaniak pochodzi od imienia pochodzenia hebrajskiego Szymon, oznaczającego pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’, nazwę osobową Szymaniak odnotowano już w 1761 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 568.