THEIL

 Nazwisko Theil jest pochodzenia niemieckiego. jego podstawę stanowi skrócona forma imion, zawierających w swojej pierwotnej postaci człon thiot (np. Dietrich), zob. R. und V. Kohlheim, Familiennamen. Herkunft und Bedeutung, Mannheim 2005, s. 664.