TORUTA

Nazwisko Toruta ma kilka możliwych podstaw: I. tor, czyli ‘droga, trasa’, 2. torować ‘przecierać szlak’, 3. niemiecką nazwę osobową Tor, pochodzącą od tor ‘brama’, K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 613. Pod względem językowym najbardziej prawdopodobna wydaje się druga możliwość, czyli torować.