TRABUĆ

Nazwisko Trabuć można wywodzić od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta z kolei pochodzi od imion złożonych, zawierających człon Drab-, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 614. Obecnie nosiciele tego nazwiska mieszkają według bazy Pesel głównie na Opolszczyźnie: zob. http://www.moikrewni.pl/mapa/kompletny/trabu%25C4%2587.html